• galego
  • Español

Vitivinicultura, hortofruticultura e floricultura

Este sector é a mellor mostra da nosa aposta para conseguir que as produccións agrícolas galegas acaden unha destacada presencia no mercado, como demostra o crecemento das vendas nas nosas D.O. de viño.

Tamén hai bos exemplos no sector hortofructícola, gracias ó aproveitamento estratéxico da estacionalidade, e na floricultura, producindo variedades adaptadas ás nosas condicións climáticas e demandadas polo mercado.