• galego
  • Español

Agricultura

A Asociación Agraria de Galicia realiza un importante esforzo para conseguir que as produccións agrícolas galegas acaden unha destacada presencia no mercado grazas á aposta pola calidade das producións e a profesionalización dos seus axentes. Todo isto para conseguir producións competitivas e de alta rendibilidade que permitan outras vías de crecemento para o rural. Os nosos obxectivos como entidade de asesoramento é conseguir a permanencia das explotacións e consolidar a rendibilidade dos investimentos e da man de obra.