• galego
  • Español

ASAGA alerta de las funestas consecuencias que tendrá la Ley de Restauración de la Naturaleza si finalmente se aprueba en el Parlamento Europeo

La propuesta de ley presentada por un eurodiputado del PSOE reintrodujo en el texto los ecosistemas agrícolas que ya habían sido rechazados por la mayoría de la Eurocámara

O negociador principal no “trílogo” (negociación) e ponente da proposta da Lei de Restauración da Natureza do Parlamento Europeo, o eurodeputado socialista César Luena, reintroduciu os ecosistemas agrícolas no texto (Artigo 9), que xa foran rexeitados pola maioría de deputados da Eurocámara o pasado 27 de xuño. Para a Asociación Agraria de Galicia, isto, unido aos expedientes da estratexia ‘Da Granxa á Mesa’, e ao Regulamento de Uso Sostible de Fitosanitarios (SUR), “creará un escenario insostible para o campo galego, español e europeo”.

A comunidade agrícola europea está moi preocupada polo acordó alcanzado na noite do xoves 9 de novembro polos negociadores no diálogo a tres bandas sobre a Lei de Restauración da Natureza. A pesar dalgúns pequenos cambios, para o presidente da Asociación Agraria de Galicia, Francisco Bello, o compromiso final global volve a ser “unha proposta totalmente irrealista para os agricultores e os propietarios forestais, e forza ao Parlamento Europeo a reposicionarse sobre toda a proposta”.

Este acordo reavivará o acalorado debate en Bruselas. Ao reintroducir o Artigo 9 sobre os ecosistemas agrícolas, os negociadores decidiron volver a situar no centro do regulamento numerosas disposicións pouco realistas e sen orzamento previsto, que pasarán factura aos agricultores, gandeiros, silvicultores e cazadores europeos. Conscientes do desfase entre as ambicións do texto e as medidas compensatorias ausentes, os negociadores acordaron que a Comunidade Europea evalúe a aplicación do Regulamento a máis tardar o 31 de decembro de 2033, recoñecendo así que podería ter graves repercusións para os sectores productores de alimentos.

Escenario insostible para o campo

As propostas alcanzadas, sumadas aos demais expedientes da estratexia ‘Da Granxa á Mesa’, como o Regulamento de Uso Sostible de Fitosanitarios (SUR), producirá un escenario insostible para o campo europeo. Ao non respetar a posición que expresou a maioría do Parlamento Europeo, o ponente socialista César Luena empurrou a todos os eurodiputados a reposicionarse sobre este texto.

Nembargantes, coa pretensión de contentar aos agricultores, gandeiros, silvicultores e cazadores europeos, a nova proposta inclúe un “freno de emerxencia” que ofrece a posibilidade de suspender a aplicación das disposicións do regulamento relacionadas cos ecosistemas agrícolas durante un ano, en caso de verse ameazada a seguridade e asequibilidade alimentaria ou por catástrofes naturais. Para ASAGA, “o político socialista, que é o negociador principal do trílogo, demostrou a súa desconexión coa realidade agraria e medioambiental ao soster que estas ameazas poden arranxarse só nun ano”.

Tal como xa advertiu a Asociación Agraria de Galicia na nota de prensa do pasado 27 de xuño, a pesar das emendas, esta lei sigue estando fundamentalmente mal preparada e seguirá sendo inaplicable para os agricultores e propietarios forestais. Por iso, ASAGA anuncia que vixiará de preto ás negociacións que se celebren nos vindeiros meses, asegurándose de que se respete a subsidiariedade e a inclusión activa dos agricultores na toma de decisións que afecten directamente ao medio rural.