• galego
  • Español

A Asociación Agraria de Galicia reclamará ás industrias lácteas condenadas pola CNMC, indemnizacións para os gandeiros

Después de que el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aseguró que se acreditaron determinadas infracciones de Defensa de la Competencia y del Tratado de Funcionamento de la Unión Europea por parte de algunas empresas o industrias del sector lácteo, la Asociación Agraria de Galicia decidió presentar una serie de reclamaciones para que los ganaderos afectados puedan ser compensados. La resolución de la Comisión sanciona a esas empresas por tener pactado los precios de la leche durante muchos años, y les impone una serie de multas.

Ante esta sitúación, os produtores de leite poden exercer o seu dereito a reclamar o pleno resarcimento do prexuízo que as empresas sancionadas lle causaron. Para axudarlles a solicitar as xustas indemnización por daños e prexuízos, a Asociación Agraria de Galicia contratou ao prestixioso gabinete do abogado Ramón Sabín. Este letrado compostelano foi un dos homes clave no caso Prestige. Durante ese proceso, defendeu a máis de 17.000 afectados de 70 cofradías galegas, asturianas e cántabras; conseguindo que cobrasen máis de 60 millóns de euros en indemnizacións, só un ano despois do sinistro.

Antes do 11 de xullo de 2020 todolos  gandeiros que entregaron a sua producción durante os anos 2000 ata 2013 a algunha das industrias condenadas, teñen dereito a reclamar, para elo o primeiro que hay que facer e interrumpir a prescripción enviando un burofax coa cantidade reclamada a industria ou industrias que lle recolleron o leite nesas datas.

O prestixioso gabinete xurídico do abogado Ramón Sabín, quen conseguiu que 17.000 afectados polo Prestige cobrasen 60 millóns de € en indemnizacións, defenderá os intereses dos nosos asociados

 

Sabín Avogados

Sabín Avogados é un despacho cunha longa traxectoria profesional, entre a que destaca a súa amplia experiencia na tramitación de casos cun gran número de afectados. En base a esa experiencia, o xerente da compañía, Ramón Sabín, recomenda que “tódolos produtores que se visen perxudicados polas prácticas irregulares dalgunha empresa láctea; presenten o antes posible unha reclamacion extraxudicial para interrumpir o prazo prescriptivo da acción xudicial”.

Aínda que varias empresas do sector presentaron un recurso contra a resolución, dificilmente conseguirán que os tribunais lle den a razón, se temos en conta o gran número de precedentes similares existentes, onde sempre se confirmaron as resolucións sancionadoras.